FANDOM


Witamy w portalu filozofia.wikicities.com, czyli F20!

Czym jest F20?Edytuj

F20 jest portalem internetowym, poświęconym zagadnieniom filozofii współczesnej. F20 jest skrótem od filozofi dwadzieścia, co ma oznaczać filozofię dwudziestego wieku.

W jakim celu powstało F20?Edytuj

F20 ma pełnić przede wszystkim funkcję edukacyjną - będziemy dokładać wszelkich starań, by uczynić go rzetelnym kompendium wiedzy z zakresu filozofii współczesnej. Ponadto, mamy nadzieje uczynić F20 miejscem otwartych, swobodnych dyskusji. Pragniemy stworzyć swego rodzaju drugi obieg myśli, nieskrepowany rygorami życia akademickiego. Innymi słowy, chcemy się wzajemnie inspirować.

Do kogo jest adresowane F20?Edytuj

F20 kieruje zaproszenie do każdego, kogo interesuja problemy współczesnej filozofii. Amatorów i zawodowców. Laikom oferujemy możliwość poszerzania wiedzy, zapraszamy równiez do udzialu w dyskusjach. Czekamy na wasze uwagi i nowe pomysły. Od profesjonalistów oczekujemy ponadto merytorycznego wkladu w rozwój strony, poprzez proponowanie tematów do opracowania, pisanie nowych artykułów oraz korektę już istniejących.

Czym się chcemy zajmować na F20?Edytuj

Spośród wielu niewątpliwie urzekających tendencji filozoffi XX wieku chcielibyśby zwrócić uwagę na szczególnie prężnie rozwijające się kierunki jak filozofia nauki, logika (także ta nieformalna), filozofia analityczna, kognitywistyka, filozofia języka. Szczególnie interesują nas nowe rozwiązania starych problemów filozoficznych, rozwiązania, które są oparte nie tylko na przemyśleniach jednego czy dwóch niewątpliwie wybitnych myślicieli, ale które czerpią z wyników badań takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia, biologia, medycyna. Dla przykładu, oto filozofowie, którzy wypowiadali się w interesujących nas obszarach: B. Russel, Wittgenstein, R. Carnap, W. Quine, K. R. Popper, A. Tarski, G. Frege... Są to oczywiście tylko wstępne propozycje, aby było wiadomo wokłół czego krążą nasze zainteresowania. Na tej stronie pojawią się wkrótce biografie intelektualne wyżej wymienionych.

Oprócz biografii intelektualnych, zależy nam na stworzeniu słownika z zagadnieniami, które zostały stworzone przez filozofów dwudziestowiecznych lub też są przez owych bardzo często używane. Zagadnieniami tymi bardzo często szafuje się dzisiaj bez jasnej ich definicji.

Kolejną formą jak powinna pojawić się na F20 będą artykuły z zakresu filozofii dwudziestego wieku. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że nie jestśmy Wikipedią i tutaj nie obowiązuję neutralny punkt widzenia. Wręcz przeciwnie, wyrażanie swojego poglądu (oczywiście odpowiednio uzasadnionego) będzie bardzo miło widziane. Filozofia nie jest dziedziną ani zamkniętą ani skończoną, ciągle się dzieje, dlatego nie można z żadnym momencie powiedzieć "to jest jedyna, wszystkich obowiązujaca prawda". Zależy nam aby na tej stronie mogły się toczyć różnego rodzaju spory, dyskusje, rozważania, bo tylko w taki sposób przez wieki dochodzono do najciekawszych rozwiązań w filozofii.

Czym nie chcemy się zajmować?Edytuj

  • historią filozofii, to znaczy, nie chcemy się skupiać na artykułach biograficznych filozofów. Jak wyżej zaznaczyliśmy, interesują nas biografie intelektualne, czyli takie, w których znajdują się istotne fakty z życia myśliciala, które miały wpływ na to, co tworzył i jakie miał poglądy.
  • artykułami typu "Kant i jego kategorie", uznaliśmy, że tego typu prac jest już dużo, a nas szczególnie interesują zagadnienia mało znane
  • zagadnienia z filozofii starożytnej, średniowiecznej itd, chyba, że mają one znaczenie dla współczesnych rozważań filozoficznych.
  • programem o. Rydzyka, będącym doniosłą intelektualnie próbą pogodzenia przykazania miłości z postulatem eliminacji pewnych grup społecznych z życia publicznego
  • numerologią i pochodnymi
  • najnowszym modelem Ferrari

Zasady licencjonowania F20Edytuj

F20 działa na zasadach dwóch alternatywnych licencji: artykuły będą publikowane na ograniczonej licencji Attribution (by)-No Derivatite Works (nd)-Non Commercial (nc) (dokładny opis licencji) należącej do Creative Commons, pozostałe teksty na wolnej licencji GNU_FDL

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.